Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.03.2017.

Laboratorijas darbības mērķi:

  • Dabisku (evolūcijas rezultātā izveidojušos), gan mākslīgu (cilvēka izveidotu un tostarp skaitļojamu) kognitīvu sistēmu starpdisciplināra izpēte;
  • Veidot un realizēt starpdisciplinārus fundamentālus un lietišķus uztveres un kognitīvo sistēmu izpētes projektus, veicot gan empīrisku (eksperimentālu, korelatīvu un cita veida), gan arī loģiski-matemātisku vai datorzinātnisku pētniecību; šo projektu ietvaros iesaistīties LU studiju procesā, kā arī sadarboties ar Latvijas Republikas un starptautiskajiem partneriem (augstskolām, pētniecības centriem, valsts un nevalstiskajām institūcijām un organizācijām un uzņēmumiem.

Darbinieki:

Vadītājs: Prof. Jurģis Šķilters
Pētniecības jomas: Telpiskā uztvere un telpiskie kognitīvie procesi, vizuālā uztvere un vizuālie kognitīvie procesi, semantika, formālie un kognitīvie semantikas modeļi

Prof. Ivars Austers
Pētniecības jomas: sociālā psiholoģija, sociālās vērtības un identitāte.
http://www.psihologija.lu.lv/darbinieki/ivars-austers/

Dr. Līga Zariņa
Pētniecības jomas: Telpas uztvere, matemātiskā statistika, matemātika, ģeoloģija, arheoloģija

MA Liene Viļuma,
Pētniecības jomas: informācijzinātne, UX pētniecība, informācijas arhitektūra, saskarņu uztvere