Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
23.02.2018. LU 76. konferences sesija "Kognitīvās zinātnes"
Last Update
07.03.2018

Latvijas Universitātes 76. Starptautiskās zinātniskās konferences sesija "Kognitīvās zinātnes"

23. februārī, plkst. 14.30
Datorikas fak., 13.aud.
Raiņa bulv. 19

 

PROGRAMMA

 

14:30 - 14:45

Artis Luguzis, Jurģis Šķilters, Līga Zariņa

Demogrāfisko faktoru ietekme krāsu kategorizācijā. (Impact of demographic factors on color categorization)

14:45 - 15:00

Aigars Kokins

Vizuālās uztveres un telpas iespaids uz krāsas noteikšanu Mansela krāsu sistēmā, pretstatā instrumentālam mērījumam. (Impact of visual perception and space on color determination in Munsell color system; as contrasted to instrumental measurement)

15:00 - 15:15

Dace Visnola

Krāsu stāsti mākslas terapijā. (Colors' stories in art therapy)

15:15 - 15:30

Anastasija Ņikiforova

Vizuālās metaforas vizuālās uztveres kontekstā. (Visual metaphors in the context of visual perception)

15:30 - 15:45

Līga Zariņa, Jurģis Šķilters

Formu preferences un topoloģisko un ģeometrisko faktoru atšķirības telpisko attiecību uztverē. (Form preferences and differences between topological and geometric factors in the perception of spatial relations)

 

15:45 - 16:00

Kafijas pauze

 

16:00 - 16:15

Kārlis Podnieks

Ko modeļ-bāzētā izziņas modelī nozīmē izskaidrot un saprast? (Explanation and Understanding in a Model-Based Model of Cognition)

16:15 - 16:30

Jurģis Šķilters, Līga Zariņa

RCC+F un attiecību 'starp' uztvere. (RCC+F and the perception of ‘between’)

16:30 - 16:45

Velta Skolmeistare, Jurģis Šķilters, Līga Zariņa

Gramatiskuma vērtējumi Latviešu valodā. (Gramaticality ratings in Latvian)

16:45 - 17:00

Gurjit Theara, Līga Zariņa, Jurģis Šķilters, Juris Borzovs

Santa Barbara Sense of Direction Test and its analysis in the context of education. (Santa Barbaras virziena izjūtas tests un tā analīze izglītības profilu kontekstā)

17:00 - 17:15

Olga Matrosova

Children in space. (Bērni telpā)

17:15 - 17:30

Dyachenko Y., Soloviov O., Skarga-Bandurova I.

Approaches to cognitive architecture of autonomous intelligent agents. (Autonoma, ar intelektu apveltīta, aģenta kognitīvās arhitektūras izveides pieejas)