Laboratorijas darbības mērķi:

  • Dabisku (evolūcijas rezultātā izveidojušos), gan mākslīgu (cilvēka izveidotu un tostarp skaitļojamu) kognitīvu sistēmu starpdisciplināra izpēte;

  • Veidot un realizēt starpdisciplinārus fundamentālus un lietišķus uztveres un kognitīvo sistēmu izpētes projektus, veicot gan empīrisku (eksperimentālu, korelatīvu un cita veida), gan arī loģiski-matemātisku vai datorzinātnisku pētniecību; šo projektu ietvaros iesaistīties LU studiju procesā, kā arī sadarboties ar Latvijas Republikas un starptautiskajiem partneriem (augstskolām, pētniecības centriem, valsts un nevalstiskajām institūcijām un organizācijām un uzņēmumiem.