LU 81. starptautiskā zinātniskā konference
81th International Scientific Conference of the University of Latvia

Sesija 'Kognitīvās zinātnes'
Session 'Cognitive Sciences'

Video recording

Session chair: Prof. Jurģis Šķilters

PROGRAM

14.10-14.15
konferences atklāšana/conference opening


14.15–15.15 KEYNOTE
The Dual Face of Linguistic Meaning: Combining Logic and Iconicity in Sign Language Semantics

Philippe Schlenker
Global Distinguished Professor, New York University, USA / Ecole Normale Supérieure, Paris, France

 


15.15-15.20
pārtraukums/break


15.20–15.40
Individual differences in the tendency to see the expected

Nora Andermane
University of Sussex, United Kingdom

 


15.40–16.00
Crossmodal mappings in Covid-19 anosmia

Solvita Umbraško, Jurģis Šķilters, Līga Zariņa, Santa Bartušēvica
LU DF  Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija


16.00–16.20
Vokālo instrukciju uztvere un neirālā apstrāde afektīvās prosodijas kontekstā: EEG pētījuma projekta apskats

Anita Zdanoviča
LU Psiholoģijas nodaļa

 


16.20–16.40
Afektīvā skaitļošana emociju analīzei krīzes situācijās

Egle Klekere
LU Datorikas fakultāte

 


16.40–17.00
Lielajos datos balstīta jauna konceptuāla ietvara izveide labākai izpratnei par pārtikas patērētāju.

Maija Kāle
LU Datorikas fakultāte

 


17.00–17.20
Telpiskās orientēšanās prasmes redzes laukā cilvēkiem ar dažādu telpiskās izjūtas novērtējumu 

Santa Bartušēvica
LU DF  Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija


17.20-17.40

Telpisko attiecību uztvere caur haptiku

Līga Zariņa, Katrīna Rudus, Jurģis Šķilters, Solvita Umbraško, Elīna Poļanska, Līga Brāzma, Malvīne Litiņa, Mišela Dombrovska
LU DF  Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija

 

For more information, write to lpcs@lu.lv.