Seminar programme:

(in Latvian)
 

 1. Līdzības jēdziena dažādie aspekti kognitīvo zinātņu pētījumos un formālajās zinātnēs.
  Prof. Jurģis Šķilters, Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija, Datorikas fakultāte
 2. Līdzība ģeometrijā un topoloģijā.
  Dr. Līga Zariņa, Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija, Datorikas fakultāte
 3. LU Statistisko pētījumu un datu analīzes laboratorija un līdzība statistikā.
  Asoc. prof. Jānis Valeinis, LU Statistisko pētījumu un datu analīzes laboratorija
 4. Līdzība klasterizācijā.
  Doktorants Artis LuguzisLU Statistisko pētījumu un datu analīzes laboratorija
 5. Diskusija: RTU doktorants Ingurds Lazdiņš par līdzību no arhitekta skata punkta.
 6. Diskusija: Dr. Armands Pužulis no Agroresursu un ekonomikas institūta par līdzību pilsētplānošanā.
 

Seminārs notika pētījuma projekta "Strukturālas līdzības topoloģiskā modelēšana: informācijas vizualizācijas topoloģiskā un eksperimentālā analīze" ietvaros, kuru atbalsta SIA „Mikrotīkls”. Ziedojumu administrē Latvijas Universitātes fonds.

 
 

PHOTO: Research seminar about similarity. 5.10.2017.