Research seminar about symmetry
18.12.2017.
University of Latvia, Faculty of Computing

Seminar programme: 

(in Latvian)

17:00

Diskusija par simetriju vizuālajā uztverē, sociālajā psiholoģijā, ģeometrijā, simetrijas definīcijām un simetrijas praktiskiem pielietojumiem dažādās kognitīvo zinātņu un citās jomās.

Uzstājās:

Ivars Austers (LU PPMF & LU DF UKSL),

Līga Zariņa (LU DF UKSL),

Zīle Ziemele (JRMS),

Jurģis Šķilters (LU DF UKSL)

Seminārs notika pētījuma projekta "Strukturālas līdzības topoloģiskā modelēšana: informācijas vizualizācijas topoloģiskā un eksperimentālā analīze" ietvaros, kuru atbalsta SIA „Mikrotīkls”. Ziedojumu administrē Latvijas Universitātes fonds.