Prof. Kees van Deemter lecture "Lying: the View from Natural Language Generation"

February 16, 2018
University of Latvia, Faculty of Computing

Valsts prezidenta lekciju cikla "Pasaules līderu lasījumi" lekcija

Prof. Kees van Deemter (University of Aberdeen, UK): Lying: the View from Natural Language Generation

More information

FOTO: Kēsa van Dēmtera lekcija «Nepatiesības: skats no datorlingvista un mākslīgā intelekta pētnieka perspektīvas»

VIDEO: Lekciju cikls „Pasaules līderu lasījumi” - Prof. Kēss van Dēmters (Eng)

LU ziņas. Mākslīgā intelekta pētnieks Kēss van Dēmters: Cīņā ar viltus ziņām nevar paļauties tikai uz tehnoloģijām

Diena raksts. Mākslīgā intelekta pētnieks par viltus ziņām: Novirze no patiesības ir neizbēgama