77th Conference of the University of Latvia, session "Cognitive sciences"
8.02.2019.

University of Latvia, Faculty of Computing

 

(In Latvian)

Latvijas Universitātes 77. Starptautiskās zinātniskās konferences sesija "Kognitīvās zinātnes"

Vadītājs: prof. Jurģis Šķilters

14:30-14:50
Artis Luguzis, Līga Zariņa, Jurģis Šķilters, Signe Bāliņa
LU FMOF, LU DF UKSL, LU BVEF
Krāsu-emociju kartējumi

14:50-15:10
Līna Briņģe
LU DF
Smaržu kartes Rīgas reģionos

15:10-15:30
Anastasija Ņikiforova
LU DF
Telpiskā darbatmiņa

15:30-15:50
Rihards Rūmnieks
LU DF
Novērotāja modeļa precizēšanas aspekts

15:50-16:10
Līga Zariņa, Jurģis Šķilters, Nora Bērziņa, Signe Bāliņa
LU DF UKSL, LU FMOF/LU DF UKSL, LU BVEF
Simetrijas ietekmes salīdzinājums formu preferenču un saskarņu prototipu vērtējuma testos

16:10-16:30 Pārtraukums

16:30-16:50
Nora Bērziņa, Līga Zariņa, Gurjit Theara, Jurģis Šķilters
LU FMOF/LU DF UKSL, LU DF UKSL, Getingenas Universitāte, Vācija
Vizuāli telpisko un verbālo prasmju sešdaļīgais tests

16:50-17:10
Jurģis Šķilters, Līga Zariņa, Nora Bērziņa, Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė
LU DF UKSL, LU FMOF/LU DF UKSL, Viļņas Universitāte, Lietuva
Vienkāršu ģeometrisko attiecību uztvere un atveide Latviešu valodā.

17:10-17:30
Eglė Žilinskaitė-Šinkūnienė, Jurģis Šķilters, Līga Zariņa
Viļņas Universitāte, Lietuva, LU DF UKSL
Telpiskās atbalsta attiecības izteiksme baltu valodās

17:30-17:50
Linda Apse
LU DF UKSL
Barbaras Landau teorija par funkcionālām attiecībām. 

17:50-18:10
Lingita Līna Bopulu
Valodu skola "Valodu kursi Tev".
Metaforas par Latviju: produkcijas uzdevumu analīze

18:10-18:30
Leo Seļāvo, Jeļizaveta Sokolovska, Aija Kļaviņa
LU DF
Staigā Vesels - virtuāls treneris otrā tipa diabēta pacientiem