78th Conference of the University of Latvia, session "Cognitive sciences"

 

(In Latvian)

 

Latvijas Universitātes 78. Starptautiskās zinātniskās konferences sesija "Kognitīvās zinātnes"

LU Datorikas fakultātē Raiņa bulvārī 19, 2020. gada 14. februārī.
Sesijas sākums plkst. 14:30.

 

Vadītājs: prof. Jurģis Šķilters

 

Maija Kāle

LU DF

Kognitīvās zinātnes jēdzienu derīgums, pielietojot kvantitatīvas datu analīzes metodes: pārtikas datorikas gadījuma analīze

 

Laura Fridrihsone, Anna Lihušina, Marks Mustafaoglu

LU DF

Veselīgas un garšīgas pārtikas uztvere vizuālā materiālā

 

Riharda Rūmnieks

LU DF UKSL

Ceļā uz kompaktu zināšanu ieguves/apguves modeli

 

Jānis Mednieks

RSU Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedra

Kognitīvo testu izmantojums neiroloģisko populāciju izpētē

 

Kafijas pauze

 

Emil Syundyukov

LU DF

Krūts vēža digitālā pirmsskrīninga programmatūra: ekosistēma proaktīvai dalībai preventīvajos pētījumos - vīzija un izaicinājumi

 

Olga Matrosova

LU HZF

Can you see the plane in the sky? The way children and adult learners acquire English basic spatial prepositions

 

Marija Isupova

LU DF

Acu kustību izpēte RCC ietekmē

 

Līga Zariņa, Jurģis Šķilters, Diāna Ritere

LU DF UKSL

Formas, ģeometrijas un topoloģijas ietekmes telpas uztverē