Research seminars

Pētnieciskie semināri

 

16.12.2020.

JVL Mūzikas akadēmijas doktorants, programmu vadītājs Latvijas Radio 3 "Klasika" Dāvis Eņģelis iepazīstinās ar savu pētījumu, referējot par tēmu "Metaforas par mūziku latviešu diasporas periodikā XX gs. 60-70. gados".

 

25.11.2020. 16:00, LU Datorikas fakultāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, MS Teams sanāksme

Guntis Vilnis Strazds iepazīstinās ar savu pētījumu, referējot par tēmu "Deep Reinforcement Learning with memory - learning to search in TextWorld".

 

28.10.2020. 16:00, LU Datorikas fakultāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, MS Teams sanāksme

Dr. Leldes Timmas referāts par pēcdoktorantūras pētījuma tēmu "Sociotehnisko sistēmu modelēšana kā atslēga uz ilgtspēju".

 

07.10.2020. 13:00, LU Datorikas fakultāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, 12. auditorija

Dr. Līgas Zariņas atklātā lekcija "Telpisku attiecību ģeometriskās un topoloģiskās struktūras kognitīva un formāla reprezentācija", pretendējot uz asociētā profesora amata vietu Datorikas fakultātē.

 

23.09.2020. 16:00, LU Datorikas fakultāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, 427.telpa

Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas pētnieciskais seminārs par iesaisti Horizon ietvara ELADDA doktorantūras tīklā (pētnieces Aišas F. Tīhleres (Aisha F. Tuechler), Vīne, stāstījums), kā arī prof. Šķilters sniegs lekciju par tolerances telpu modeli topoloģiskās spriešanas, vizuālās grupēšanas un telpiskās uztveres pētījumos ("Tolerance spaces in qualitative spatial reasoning").

 

21.04.2020.14:30, tiešsaistes seminārs

Riharda Rūmnieka referāts "Ceļā uz kompaktu zināšanu ieguves/apguves modeli"