Research seminars (in Latvian)

Pētnieciskie semināri

 

07.10.2020. 13:00, LU Datorikas fakultāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, 12. auditorija

Dr. Līgas Zariņas atklātā lekcija "Telpisku attiecību ģeometriskās un topoloģiskās struktūras kognitīva un formāla reprezentācija", pretendējot uz asociētā profesora amata vietu Datorikas fakultātē.

 

23.09.2020. 16:00, LU Datorikas fakultāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, 427.telpa

Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas pētnieciskais seminārs par iesaisti Horizon ietvara ELADDA doktorantūras tīklā (pētnieces Aišas F. Tīhleres (Aisha F. Tuechler), Vīne, stāstījums), kā arī prof. Šķilters sniegs lekciju par tolerances telpu modeli topoloģiskās spriešanas, vizuālās grupēšanas un telpiskās uztveres pētījumos ("Tolerance spaces in qualitative spatial reasoning").

 

21.04.2020.14:30, tiešsaistes seminārs

Riharda Rūmnieka referāts "Ceļā uz kompaktu zināšanu ieguves/apguves modeli"