79th Conference of the University of Latvia, session "Cognitive sciences" (in Latvian and in English)
LU 79. starptautiskās zinātniskās konfereces Kognitīvo zinātņu sekcija

19.02.2021. 14:00, MS Teams vai Zoom

Sēdes darba valodas: latviešu un angļu

 

Datorikas fakultātes Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija aicina iesniegt pieteikumus LU 79. starptautiskās zinātniskās konfereces Kognitīvo zinātņu sekcijai, kas norisināsies 2021. gada 19. februārī, 14:00, MS Teams vai Zoom formātā.

Lai pieteiktu referātu, lūdzu aizpildīt pieteikšanās anketu vai atsūtīt sekojošu informāciju uz lpcs@lu.lv:

1) kontaktautora vārdu un uzvārdu
2) pārstāvēto valsti un organizāciju
3) kontakttālruni
4) epastu
5) referāta tēmu
6) referāta līdzautorus, ja tādi ir, un viņu institucionālo piederību
7) nelielu referāta kopsavilkumu (līdz 500 vārdiem)
8) 3 - 5 atslēgvārdus

Iesniegšanas temiņš: 1.02.2021.
Prezentācijas laiks: 20 min (ieskaitot jautājumus)

Citiem interesentiem, kas vēlas apmeklēt sekcijas sēdi, lūgums piereģistrēties konferences mājas lapā vai atsūtīt sekojošu informāciju uz lpcs@lu.lv:

1) vārds un uzvārds
2) pārstāvētā organizācija

 

Lab for Perceptual and Cognitive Systems at the Faculty of Computing invites short reports/ presentations (20 mins including questions) to the Cognitive Science section at the 79th International Scientific Conference of the University of Latvia, February 19, 2021, 14:00, via MS Teams or Zoom.

Deadline for abstract submissions: February 1, 2021

To submit an abstract please fill in the application form or send the full name of the presenting author, affiliation, cell phone, email, the title of presentation, name(s) of co-author(s) (if there is/are such) and their affiliation, a short summary (200-500 words) and 3-5 keywords to the email lpcs@lu.lv.