Integratīvas pieejas izveidošana kognitīvo spēju izvērtēšanā pacientiem ar centrālās nervu sistēmas (CNS) neirodeģeneratīvām saslimšanām

Projekta īstenotājs: Rīgas Stradiņa universitāte

Projekta vadītājs: Ardis Platkājis

Projekta sadarbības partneris: Latvijas Universitāte

LU projekta vadītājs: Jurģis Šķilters

LU zinātniskā grupa: Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas (UKSL) vadītājs, profesors, vadošais pētnieks Jurģis Šķilters, vadošā pētniece Solvita Umbraško, asociētā profesore, pētniece Līga Zariņa, UKSL laborante Santa Bartušēvica. Projektā paredzēts piesaistīt arī maģistra līmeņa studējošo.

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība LU ir Datorikas fakultātes Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorija.

 

Informācija par projektu

Projekta mērķis ir izstrādāt kognitīvo un uztveres mērījumu veikšanas rīku kopu, kas ļautu agrīni identificēt neirodeģeneratīvās slimības, pamatojoties uz dažādu eksperimentālu kognitīvo un uztveres mērījumu salīdzinājumu ar pacientu klīnisko stāvokli (kas tiktu izmeklēts ar standarta aprobētiem klīniskiem neiroloģiskiem testiem) un magnētiskās rezonanses (MR) mērījumiem. Galvenie uzdevumi:

a) izstrādāt neinvazīvu metožu (t.i., kognitīvo testu) kopu neirodeģeneratīvo slimību agrīno simptomu diagnosticēšanai;

b) izprast un identificēt vizuāli telpisko un verbālo apstrādes traucējumu neirālos korelātus, kas varētu būt diagnostiski informatīvi neirodeģeneratīvo slimību gadījumā.

Neirodeģeneratīvie traucējumi ir nopietnas centrālās neirālās sistēmas saslimšanas, kas galvenokārt skar vecāka gadagājuma cilvēkus visā pasaulē un izraisa nopietnus uztveres, kognitīvas un kustību traucējumus, kas ievērojami samazina cilvēka dzīves kvalitāti un nereti izraisa arī smagu un neatgriezenisku invaliditāti. Atsevišķi neirodeģeneratīvie traucējumi ir neviendabīgi to klīniskajā izpausmē un pamatā esošajā fizioloģijā, lai gan tiem bieži ir pārklājošas pazīmes. Tāpēc diagnostikas precizitāte ir būtiska specifiskas ārstēšanas noteikšanai un pārraudzībai. Agrīna diagnostika un ārstēšana var efektīvi palēnināt vai apturēt šo slimību progresēšanu.

Šī pētījuma inovatīvs metodoloģiskais risinājums ir:

(a) MR rezultātu sasaiste ar kognitīvo novērtējumu (vizuāli telpiskie un verbālie procesi), lai noteiktu agrīnos neirodeģeneratīvo slimību biomarķierus;

(b) veiksmīga (a) rezultāta gadījumā būs iespējams neinvazīvi diagnosticēt neirodeģeneratīvo slimību agrīnos simptomus, izmantojot (b.1.) vizuāli telpisko uztveres un verbālo procesu kognitīvo testu apkopojumu, kā arī (b.2.) mērot sakādiskos procesus vizuālās uztveres organizācijas (grupēšanas, segmentācijas un formas uztveres) kontekstā.

Šāda integratīva pieeja vēl nav ieviesta ne Latvijā, ne citur, bet varētu būt izšķiroša, lai nodrošinātu izrāvienu neirodeģeneratīvo slimību agrīnā diagnostikā, jo tā aptvertu un integrētu lielāko daļu kritisko jomu, kas ir atbildīgas par kognitīvajām un uztveres pamatfunkcijām..

Vizuālās organizācijas (grupēšanas un segmentēšanas) stimuli ir veidoti sadarbībā ar nozarē vadošiem speciālistiem no Sasari Universitātes, Itālijā. Savukārt projekta kopējo datu statistiskā analīze daļēji tiks veikta sadarbībā ar pasaulē vadošiem speciālistiem no Ferāras Universitātes, Itālijā.