Research in memory of Jānis Eglīte

The lab is grateful to Andrejs Eglīte (Lincoln, Nebraska, USA), Robert Blumberg and the charity organization “Friends of the University of Latvia” and the University of Latvia Foundation for their support of research.

With this support, we are conducting innovative and interdisciplinary research in memory of the outstanding Latvian and University of Latvia enthusiast Jānis Eglītis (1906-1988), which broad interests and unselfish nature are an example of a true Latvian patriot.

(In Latvian)

Pētījumi Jāņa Eglītes piemiņai

Laboratorija ir pateicīga Andrejam Eglītes kungam, Linkolna, Nebraskas pavalsts, ASV, Robertam Blumbergam un labdarības organizācijai “Friends of the University of Latvia” un Latvijas Universitātes fondam par atbalstu pētījumu veikšanai.

Ar šo atbalstu veicam inovativu un starpdisciplināru pētniecību izcilā Latvijas un LU patriota Jāņa Eglītes (1906-1988) piemiņai, kura plašās intereses un nesavtīgais raksturs ir īstena Latvijas patriota piemērs.